Schade- & kosten expertise

Nulmeting:

Wij hebben ook een ruime ervaring met het opstellen van nulmetingen en rapportage. Dus als u als bedrijf werkzaamheden uitvoert in de buurt of naast belendende panden kunnen wij metingen uitvoeren en op schrift stellen samen met een foto rapportage waar duidelijk de bestaande situatie word weer gegeven. Zoals eerder vernoemd, voorkomen is beter dan genezen. Na de uitvoer kunnen we dan de situatie weer opnemen en meten en vast leggen wat er is gewijzigd. En of deze wijzigen aantoonbaar gevolgen zijn van uw werkzaamheden. Natuurlijk voeren we deze rapportage ook uit voor particuliere opdrachtgevers. Bij deze nulmeting worden alle schades op schrift en foto vastgelegd. Dit geeft u een stukje meer zekerheid bij eventuele wijzigingen in de situatie als er werkzaamheden naast of in de buurt van uw woning worden uitgevoerd. Zonder deze rapportage zult u later in de meeste gevallen geen verhaal kunnen halen bij de vermoedelijke veroorzaker of bij uw verzekering. De kosten voor deze rapportage worden op basis van het aantal meetpunt/details bepaald en kan per opdracht verschillen.

Schade bij gebeurtenis:
Bij brand, storm of lekkage kunnen wij een opname bij u uitvoeren omtrent de bouwkundige schade. Deze schade kunnen we dan begroten en verwerken in een rapport. Deze kunt u dan indienen bij uw verzekering. Bij de herstelwerkzaamheden doen we dan de begeleiden bij de uitvoer zodat uw een juiste uitvoer van de werkzaamheden krijgt waar het budget in acht word genomen. De kosten voor de werkzaamheden worden via de uitvoerende partij vergoed.