Bouwadvies, begeleiding en oplevering

bouwadviesWij nemen u de organisatie en coördinatie van projecten graag uit handen. Onze kennis en ervaring van ongeveer 30 jaar in grote en kleine bouwprojecten is toegevoegde waarde welke zoal bij advies, begeleiding en oplevering goed van pas komen. De persoonlijk adviseur die het bouwproces in goede banen leidt kan optreden als intermediair. Hiermee kan veel stress en problemen achteraf worden voorkomen. Ook kunnen we op verzoek de onderhandelingen bijwonen en in goede banen leiden om te voorkomen dat er dingen vastgelegd worden die niet kloppen. Het kan van enkel de concepten te beoordelen tot de gehele directie voering (centrale persoon van het bouwproces).

Onderstaande zaken zijn specialismen op het gebied van management.

 • Schets ontwerp en advies (1)
 • Begroting tbv budgettering (2)
 • Aanvragen, beoordeling en onderhandelingen over uitgebrachte offertes (3)
 • Beoordeling en onderhandelingen over meer- en minderwerk (4)
 • Project- en bouwkostenbewaking (5)
 • Directievoering (geheel of vanaf punt 4, incl. de planning)
 • Toezicht op de bouwplaats (6)
 • Coördinatie op de bouwplaats (uitvoering/planning)
 • Kwaliteit- en voortgangsbewaking (planning)
 • Oplevering werk (7)
 • Afhandeling financiële gedeelte (Meer-minderwerk en gedane zaken) (8)
  (nummering geeft volgorde aan in het proces)

Hoe werkt een opleveringskeuring ?

Ongeveer 2-3 weken voor de oplevering van uw nieuwbouw woning of bedrijfspand ontvangt u van de aannemer / ontwikkelaar een schriftelijke uitnodiging. Voor verbouw werkzaamheden gebeurd dit vaak mondeling. Voor de opleveringskeuring van een nieuwbouw woning krijgt u veelal de gelegenheid om de nieuwbouw woning te schouwen. Dit houdt in dat u het meer- en minderwerk goed moet controleren en dat u bepaalde tekortkomingen al kunt melden. Let op ! Er is vind maar 1 oplevering plaats. De oplevering vindt plaats zodra de nieuwbouw woning of bedrijfspand klaar is. U loopt samen met de bouwer (en met onze bouwspecialist) door het huis of bedrijfspand om te controleren of de bouw correct is uitgevoerd en de punten bij het schouwen zijn verholpen. Tijdens het bouwen is het een goede zaak goed in de gaten te houden als het gaat zoals u dat wil of gedacht had. Als u dan dingen op valt kan dit worden gemeld op een bouwoverleg (minimaal 1 keer per 2 weken) of bouwvergadering. Bij projectmatige bouw kan het zijn dat er kijkdagen zijn of een datum voor het schouwen. Nadeel hierbij is dat dan vaak het kwaad al is geschiet.

Opleveringskeuring Noord-Nederland

Onze bouwkundige van Wybouwadvies controleert uw nieuwbouw woning of bedrijfspand op het Bouwbesluit, regelgeving en goed en deugdelijk werk binnen de kaders die van toepassing zijn bij een nieuwbouw woning of bedrijfspand. Van alle geconstateerde gebreken stellen wij een “schaduw” lijst op. Deze lijst wordt vergeleken met de lijst van de aannemer zodat niets vergeten wordt. Tevens worden er dan ook vaak afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen het moet worden opgelost.
Als beide partijen het eens zijn met de geconstateerde gebreken kan het “proces verbaal van oplevering” worden ondertekend. Na het zetten van de handtekening gaat u akkoord met de geconstateerde gebreken van uw nieuwbouwwoning of bedrijfspand en krijgt u de sleutel van de aannemer.

Na oplevering woning

Wat kunt u doen na oplevering van de verbouw of nieuwbouw indien de aannemer zich niet houdt aan de afspraak betreffende de oplevering. U moet de toezegging altijd op papier laten zetten als een ontwikkelaar of aannemer u garandeert dat de woning binnen een bepaalde termijn of op een bepaalde datum wordt opgeleverd. Mondelinge toezeggingen zijn meestal moeilijk te bewijzen. Schriftelijk vastgelegde afspraken gaan altijd voor. Daarom hebben wij standaard dit in het proces verbaal van oplevering vermeld. Ook moet het vermeld worden in de koop- /aannemingsovereenkomst. Hierin staat vaak in werkbare werkdagen aangegeven wanneer de bouw zal worden opgeleverd. Bij overschrijding van de afgesproken periode heeft u recht op een schadevergoeding.

Controle gebreken oplevering woning.

Het is mogelijk om ons in te schakelen bij het controleren van de gebreken die zijn geconstateerd bij de oplevering van uw nieuwbouw of verbouw. Tegen een geringe meerprijs kunnen wij het geleverde herstelwerk nogmaals controleren. Een hele geruststelling dus. Tevens kunnen wij u ook adviseren in eventueel ontstane conflictsituaties.

2e handtekening opleveringsrapport.

Na controle van de opleveringspunten hoeft u pas de 2e handtekening te zetten. Met deze handtekening geeft u aan dat u akkoord bent met de herstelwerkzaamheden van de gebreken die zijn geconstateerd bij de oplevering. Bent u binnen de termijn van 3 maanden niet tevreden dan geeft u de notaris opdracht om de 5% termijn vast te houden en pas vrij te geven als alles naar tevredenheid is opgelost.

Voor opdracht kunt u het formulier invullen. Mocht u nog vragen hebben of een prijsopgave willen opvragen, neem dan per mail contact op met Wybe Koopmans. Als uw dan uw telefoonnummer vermeld belt hij u zo spoedig mogelijk terug.